Bureau Echtscheiding LinkedIn logo Bureau Echtscheiding twitter logo Bureau Echtscheiding facebook logo
Bureau Echtscheiding erkening mfam Bureau Echtscheiding, MfN registermediator
Bureau Echtscheiding, Marga en Johan

Kinderen bij Bureau Echtscheiding

Een scheiding hoeft voor kinderen niet traumatisch te zijn. Natuurlijk zijn kinderen verdrietig en maken ze zich zorgen, maar kinderen zijn flexibel genoeg om een scheiding goed te verwerken en een plaats te geven in hun leven. Kinderen hebben daarbij wel de hulp van de ouders nodig. Ouders kunnen hun kinderen helpen door:


  • Kinderen het gevoel te geven dat ze van hun beide ouders mogen blijven houden.
  • Het gezamenlijk ouderschap na de echtscheiding goed in te vullen.
  • Door als ouders te blijven praten ( en niet als ex-partners).
  • Geen ruzie te maken in het bijzijn van de kinderen.

Wat is een goed ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is goed wanneer de gemaakte afspraken praktisch uitvoerbaar zijn en de kinderen voldoende contact hebben met beide ouders. Dat betekent in de praktijk dat elk ouderschapsplan er anders uitziet. In het ouderschapsplan wordt rekening gehouden met de mogelijkheden ( werk en gezondheid) en de wensen van de kinderen en de ouders. De ouders ontvangen van Bureau Echtscheiding een model van het ouderschapsplan dat naar eigen wensen ingevuld kan worden. Samen met jullie worden de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan besproken en daar waar nodig verfijnd. Oudere kinderen vinden het vaak fijn om samen met de ouders het ouderschapsplan op te stellen.


Kindercoach bij bureau Echtscheiding

Eén van de bemiddelaars is een ervaren kindercoach. Wanneer de ouders de indruk hebben dat een kind het te moeilijk heeft met de scheiding is een gesprek met de kindercoach mogelijk. Kinderen vanaf een jaar of vier kunnen al een gesprek met de kindercoach aan.

Uitspraak van een kind van zeven jaar na het gesprek met de kindercoach: “Het lijkt wel of ik grote schoonmaak in mijn hoofd heb gehad”.


Kindercoach bij Bureau Echtscheiding in Assen info@bureauechtscheiding.nl