Bureau Echtscheiding LinkedIn logo Bureau Echtscheiding twitter logo Bureau Echtscheiding facebook logo
Bureau Echtscheiding erkening mfam Bureau Echtscheiding, MfN registermediator
Bureau Echtscheiding, Marga en Johan

Privacy en cookie statement

Alle informatie die wordt aangeboden op de site van Bureau Echtscheiding is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kan Bureau Echtscheiding niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is.

Aan alle op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Bureau Echtscheiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Bureau Echtscheiding komen.

Bureau Echtscheiding heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Bureau Echtscheiding gecontroleerd of goedgekeurd. Bureau Echtscheiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

© Bureau Echtscheiding. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Bureau Echtscheiding worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.


Bureau Echtscheiding stelde deze privacy verklaring op om aan te tonen dat wij uw privacy serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website http://www.bureauechtscheiding.nl met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door Bureau Echtscheiding worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan Bureau Echtscheiding geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Bureau Echtscheiding.nl is het op maat kunnen leveren van informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

De site http://www.bureauechtscheiding.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze formulieren verzoeken de gebruikers ons van persoonlijke informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en telefoonnummer). In het geval u van onze diensten en/of expertise gebruik wilt maken, zult u worden gevraagd de nodige gegevens in te vullen.

Remarketing

Bureau Echtscheiding maakt gebruik van remarketing via Google Adwords. Dit wil zeggen dat er advertenties aan u getoond kunnen worden op andere websites (uit het Google netwerk) op basis van uw bezoek aan onze website. Google toont u deze advertenties op basis van een cookie die op uw website wordt geplaatst. U kunt u hier afmelden voor advertenties op basis van uw interessen: http://www.google.com/settings/ads

Bureau Echtscheiding
Tel. 0592-301994
email: info@bureauechtscheiding.nl